Układ hamulcowy

Dotyczy aut, motocykli, rowerów

Każdy pojazd biorący udział w ruchu po drogach publicznych musi mieć sprawne hamulce. Dotyczy to samochodów, motocykli, rowerów. Brak sprawnych hamulców może się skończyć mandatem albo nawet odholowaniem maszyny - na koszt jej użytkownika - na policyjny parking. Trzeba więc regularnie odwiedzać stacje serwisowe, aby sprawdzać stan klocków, linki hamulcowej i uzupełniać płyn w klockach.

Rodzaje hamulców

Poza sprawnym działaniem pojazdu przyda się nam również trochę wiedzy o jego mechanice. Warto wiedzieć, jakie są rodzaje hamulców. I tak wyróżnia się:

Hamulec roboczy

Hamulec roboczy służy do zmniejszania prędkości toczenia wszystkich kół i zatrzymywania samochodu. Hamowanie jest możliwe bez względu na prędkość pojazdu, jego obciążenie oraz kąt wzniesienia, na jakim znajduje się auto.

Hamulec awaryjny

Hamulec awaryjny działa przynajmniej na jedną oś, a używa się go wtedy, gdy podstawowy się zepsuje.

Hamulec postojowy

Hamulec postojowy jest używany celem unieruchomienia samochodu na wzniesieniu - zapobiega zmianie pozycji pod nieobecność kierującego.

Nie trzeba mieć hamulca postojowego, jeśli hamulec awaryjny spełnia wymagania hamulca postojowego.

Wymagania do hamulców

Wszystkie rodzaje hamulców muszą spełniać określone wymagania. Przede wszystkim muszą być sprawne bez względu na warunki atmosferyczne oraz występujące w trakcie ruchu auta drgania. Poza tym jednoczesne włączenie hamulca roboczego i awaryjnego nie może negatywnie wpływać na działanie żadnego z nich. Gdy dojdzie do awarii hamulca podstawowego, awaryjny musi działać ze skutecznością równą co najmniej 30 proc. skuteczności hamulca roboczego.